Hotline: 1900 63 33 87

Cua

Cá Chép (Carp) - Size: 400gram/con
85.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Cá Lăng (crystal eyed catfish) - Size: 1kg/con
138.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Cá Chình Suối (eel) - Size: 900gram/com
523.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Chân Cua Tuyết - Size: 4-5 thân/kg
790.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Crawfish - Size: 35-40 con/kg
390.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Bột Cajun (cajun Seasoning)
490.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Danh mục sản phẩm

Cua

Cá Chép (Carp) - Size: 400gram/con
85.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Cá Lăng (crystal eyed catfish) - Size: 1kg/con
138.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Cá Chình Suối (eel) - Size: 900gram/com
523.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Chân Cua Tuyết - Size: 4-5 thân/kg
790.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Crawfish - Size: 35-40 con/kg
390.000 ₫/kg
(0 nhận xét)
Bột Cajun (cajun Seasoning)
490.000 ₫/kg
(0 nhận xét)